Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38NS

2,800,000

– Kích thước đóng: 84*48,4*9cm
– Kich thước mở: 380*48*9cm
– Chiều cao tối đa: 3.8m
– Khoảng cách bậc: 30cm
– Khối lượng: 11kg
– Số bậc: 13 bậc
– Tải trọng: 150kg
– Bảo hiểm: Bảo Minh