Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-48

9,870,000

– Độ rộng chân thang: 80cm
– Chiều cao bậc: 28cm
– Độ rộng đỉnh thang: 30cm
– Độ dày nhôm: 2.3mm
– Số bậc: 32
– Chiều cao chữ A Min size: 2,3m
– Chiều cao chữ A Max size: 4,15m
– Trọng lượng: 25,14kg
– Bảo hiểm: Bảo Minh