Anten bộ đàm icom IC-V80 FA-B2E

Liên hệ

Anten VHF mềm (136-174MHz)