Thang cách điện 3 đoạn Nikawa NKL-120

25,340,000

– Kích thước đóng: 530*45*21 cm
– Độ rộng chân thang: 45cm
– Chiều cao bậc: 30cm
– Chiều cao sử dụng thấp nhất: 5,3m
– Chiều cao sử dụng tối đa: 12m
– Trọng lượng thang: 32kg
– Trọng lượng đóng gói: 32,5 kg
– Số đoạn: 03
– Độ dày: 3mm
– Sản phẩm gồm 2 móc treo
– Chất liệu: sợi thủy tinh cách điện
– Bảo hiểm: Bảo minh