Motorola GP-950 Plus

1,250,000

Số kênh: 16 kênh

Pin : Sử dụng liên tục 8h

Băng tần : UHF / VHF

Máy bộ đàm Motorola GP-950 Plus | FM – màn hình hiển thị – giá tốt tại Fes Việt. Sử dụng cho nhà hàng, bảo vệ