Anten DIAMOND F22

2,443,000

Dải tần: VHF
Tần số hoạt động: 136-174 MHz
Loại Anten: Anten trạm trung tâm.
Chiều dài anten: 3,2 mét.
Tương thích bộ đàm: Các loại bộ đàm trạm Motorola, Kenwood, Alinco…