ANTEN PMAD-4012

350,000

– Anten PMAD-4012 có độ dài 9cm.
– Hoạt động trong phạm vi 136-155 MHz.