ANTEN NAD6502AR

350,000

– Anten NAD6502AR có độ dài 14cm.
– Hoạt động trong phạm vi 136-174 MHz.