Thang nhôm gấp Nikawa NKY-5C

2,210,000

– Độ rộng chân thang: 45 cm
– Chiều cao bậc: 30,5 cm
– Độ rộng đỉnh thang: 30 cm
– Chiều cao chữ A: 148 cm
– Chiều cao duỗi thẳng chữ I: 292 cm
– Trọng lượng thang: 5.3 kg
– Tải trọng thang: 110kg
– Bảo hiểm: Bảo Minh