Phụ kiện

Phụ kiện

ANTEN NAD6502AR

350.000đ

ANTEN PMAD-4012

350.000đ

PIN BL1719

600.000đ

PIN BL2102

900.000đ

PIN GP-3588 PLUS

320.000đ

PIN GP-368 PLUS

280.000đ

PIN GP-960 PLUS

350.000đ

SẠC CP-1400 PLUS

Liên hệ

SẠC GP-338

Liên hệ

SẠC GP-900 PLUS

Liên hệ

Tai nghe bộ đàm ống hơi

220.000đ

TAI NGHE EHS12

Liên hệ

TAI NGHE ESM12

450.000đ

TAI NGHE HYT TC-508 ESM12

450.000đ

TAI NGHE PMLN4418

800.000đ

ANTEN GP-338

Liên hệ

ANTEN MAGONE A8

Liên hệ

PIN GP-338

750.000đ

MICROPHONE MOTOROLA

Liên hệ

PIN ICOM BP-209N

Liên hệ

PIN ICOM BP-264

Liên hệ

PIN ICOM BP-265

Liên hệ

PIN KENWOOD KNB-15A

Liên hệ

PIN KENWOOD KNB-29N

Liên hệ

PIN KENWOOD KNB-45L

Liên hệ

PIN KENWOOD KNB-63L

Liên hệ

PIN KENWOOD KNB-65L

Liên hệ

SẠC ICOM BC-146

Liên hệ

SẠC ICOM BC-192

Liên hệ

SẠC KENWOOD KSC-15

Liên hệ

SẠC KENWOOD KSC-35

Liên hệ

Tai nghe bộ đàm xoắn

150.000đ