Camera Hikvision

Camera Hikvision

Bộ 2 camera + đầu ghi 4 kênh

Liên hệ

DS-2CE16C0T-IR 1.0 MP

Liên hệ

DS-2CE16C0T-IT5 1.0 MP

Liên hệ

DS-2CE16C2T-VFIR3 1.0 MP

Liên hệ

DS-2CE16D0T-IRP 2.0MP

Liên hệ

DS-2CE56C0T-IRP 1.0 MP

Liên hệ

DS-2CE56D0T-IR 2.0MP

Liên hệ

DS-2CV2Q01EFD-IW

2.050.000đ

DS-2CV2Q2FD-IW

2.730.000đ

Đầu ghi 16 kênh DS-7116HQHI-K1

Liên hệ

Đầu ghi 4 kênh DS-7104HQHI-K1

Liên hệ

Đầu ghi 8 kênh DS-7108HQHI-K1

Liên hệ