Trọn bộ camera

Trọn bộ camera

Bộ 2 camera + đầu ghi 4 kênh

Liên hệ